Aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych Gminy Zamość

1011

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ rozpoczęło realizację warsztatów w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych Gminy Zamość”.
Priorytet II Aktywne społeczeństwo. Działanie IV Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w świetlicach wiejskich na obszarze Gminy Zamość.
Głównym celem projektu jest podniesienie zaangażowania wspólnot lokalnych do działań prospołecznych oraz wzmocnienie potencjału stowarzyszenia w zakresie aktywności i integracji lokalnej. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Zamość. Działaniami projektu są: warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty obywatelskie, Artintegracja – międzypokoleniowe warsztaty plastyczne, wędrująca wystawa.
Pierwsze warsztaty odbyły się w dniu 31.07.2014 r w świetlicach wiejskich w Jatutowie (międzypokoleniowe warsztaty plastyczne – Artintegracja), Skokówce (warsztaty obywatelskie) i Sitańcu (warsztaty tworzenia biżuterii).
Kolejne warsztaty odbędą się według ustalonego harmonogramu w miejscowościach Sitaniec, Skokówka, Jatutów, Bortatycze, Szopinek, Skaraszów, Mokre, Wysokie.

Daria Burcon