Program Aktywności Lokalnej – III edycja

2625

Od kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy trzeci i jednocześnie ostatni rok realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Budżet gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2011 – 2013 zapewniony jest w ramach realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS”  na rok 2013 wynosi 435.715,00 zł.
W 2013 roku Program Aktywności Lokalnej po raz pierwszy kierowany jest do mieszkańców miejscowości Białobrzegi, Pniówek, Żdanówek i Wieprzec. Mieszkańcy miejscowości Wierzchowiny i Lipsko Kosobudy po raz drugi będą mogli skorzystać z szansy jaką daje udział w PAL z uwagi na wciąż duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców.
W miesiącach I – III 2013 roku pracownicy socjalni zrekrutowali 50 uczestników projektu, w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn. Psycholog zatrudniony w ramach projektu przeprowadził diagnozę potrzeb 40 nowo przystępujących do projektu uczestników.
W miesiącach IV – V 2013 roku 50 uczestników PAL wzięło udział w treningu umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa. Uczestnicy treningu poznali sztukę prawidłowej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz wyrażania siebie w sposób asertywny. W miesiącu VI dla 30 osób, które miały trudności w wyborze kierunku kształcenia lub nie posiadały umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych związanych z poszukiwaniem zatrudnienia zorganizowano warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego.
To dopiero początek zmian jakie niesie udział w projekcie. Dotychczas uczestnicy nabyli umiejętności społeczne i zawodowe, a w kolejnych miesiącach większość zdobędzie nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Rok 2013 to kolejny rok, w którym GOPS wdraża animację lokalną, czyli działalność mającą na celu ożywienie społeczności lokalnych. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki pracy animatora lokalnego zatrudnionego w ramach projektu „Moja szansa – EFS”. W roku ubiegłym praca animatora wpłynęła na nawiązanie współpracy przez GOPS ze Stowarzyszeniem kobiet wiejskich 28 +, które zorganizowało warsztaty twórczości regionalnej dla 112 mieszkańców naszej gminy. W 2013 roku na uczestników czekają różnorodne usługi społeczne wspierające animację lokalną,  istotne dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Informacje dotyczące efektów wdrażania Programu Aktywności Lokalnej pojawią się w kolejnych artykułach. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Opracowała:
Barbara Kulczyńska – Kot