Rodzina Bezpieczna Finansowo

1575

Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zrealizowało swój pierwszy projekt na który uzyskało wsparcie finansowe. Projekt dotyczył programu edukacji finansowej Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego o nazwie „Rodzina Bezpieczna Finansowo”. Program ten został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
W ramach programu w dniach 23‒25 marca br. w Centrum Szkoleniowo – Informacyjno – Konferencyjnym w Mokrem odbyły się warsztaty dla grupy 30 osób pochodzących z terenów wiejskich. Ich celem było podniesienie świadomości uczestników na temat planowania i gospodarowania środkami finansowymi. Wspólnie znajdowano skuteczne sposoby na oszczędzanie, dorabianie, uniknięcie spirali pożyczek. Elementem projektu był skierowany dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pt. „Kto ma kluczyk do mojego skarbca” na który wpłynęło ponad 80 prac przedstawiających postacie znane z historii, opowiadań lub bajek, a symbolizujące cechy takie jak m.in. pracowitość, oszczędność, odpowiedzialność. Konkurs był zwieńczeniem warsztatów plastycznych połączonych z elementami edukacji fianansowej które odbyły się świetlicach wiejskich w Skaraszowie, Wólce Wieprzeckiej i Wierzchowinach.
W realizację programu zaangażowali się: Gmina Zamość, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość siedzibą w Mokrem, Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach, Skaraszowie, i Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, UKS AZYMUT Siedliska.

Tekst i zdjęcia: Magda Misztal