Dożynki Gminy Zamość w Wierzchowinach

1711

Tegoroczne obchody Gminnego Święta Plonów odbyły się w Wierzchowinach. W korowodzie dożynkowym przeszły delegacje 34 sołectw, niosąc wieńce dożynkowe, chleby, kwiaty, owoce. Funkcję starostów tegorocznych Dożynek pełnili: Bożena Kawala z Wierzchowin i Krzysztof Muszyński z Białowoli.
Uroczystości rozpoczęły się przejściem korowodu delegacji sołectw Gminy Zamość na plac dożynkowy. Korowód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Wszystkich uczestników i gości Dożynek w Gminie Zamość powitał Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Następnie odbyło się wręczenie odznak honorowych „Zasłużony Dla Rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je: Stanisław Wróbel z Lipska, Piotr Sopelak ze Żdanowa, Stanisław Hałasa z Zawady, Krzysztof Muszyński z Białowoli, Piotr Kuźma z Lipska, Małgorzata i Wiesław Kimak z Wierzchowin, Ryszard Sachajko z Jatutowa, Irena Tałanda z Wierzchowin. Odbyła się również ceremonia uhonorowania osób, którym Uchwałą Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2012 roku nadano honorowe tytuły: „Zasłużony dla Gminy Zamość” oraz „Za wkład w rozwój samorządu Gminy Zamość”.Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zamość” nadano: Alfredzie Magdziak, Zofii Koronie, Krystynie Pęk, Emilii Nizioł i Leszkowi Kłonicy.
Alfreda Magdziak – poetka ludowa, w latach 1955‒1993 mieszkanka Sitańca. Jest autorką liryków, fraszek, utworów dla dzieci, prozy pamiętnikarskiej, wykonuje również rękodzieło. Jej twórczość była niejednokrotnie nagradzana w konkursach, także ogólnopolskich.
Zofia Korona – założycielka i wieloletnia członkini zespołu „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej. Pełniła także funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej.
Krystyna Pęk – wieloletnia członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku. Wykonuje i projektuje wieńce dożynkowe. W 2010 roku wykonała sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdanówku.
Emilia Nizioł – jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, pełniła także funkcję przewodniczącej Koła. Była członkinią zespołu „Sitanianki”, obecnie występuje z chórem „Sitanianie”.
Leszek Kłonica – od kilkudziesięciu lat związany z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem. Wieloletni Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2011 roku jest członkiem Prezydium Związku Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu.
Tytuł „Za wkład w rozwój Samorządu Gminy Zamość” nadano: Teofili Dudzie, Kazimierzowi Skibie, Czesławowi Sokalowi i Jerzemu Szastowi.
Teofila Duda – od 1990 roku pełni funkcję sołtysa Borowiny Sitanieckiej.
Kazimierz Skiba – jest Radnym Rady Gminy Zamość nieprzerwanie od 1990 roku. W latach 1992‒1994, 2000‒2002, 2002‒2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Obecnie wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Czesław Sokal – przez 27 lat sprawował funkcję sołtysa Sitańca – w latach 1983‒2010. Wcześniej przez 2 kadencje lat 1974‒1982 był zastępcą sołtysa.
Jerzy Szast – od 1974 roku pełni funkcję sołtysa Jatutowa. Od 1998 roku jest jednocześnie Radnym Rady Gminy Zamość.
Następnie odprawiona została Msza Święta dziękczynna, której przewodził ksiądz Józef Zwolak Proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Oprawę muzyczną zapewnili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola oraz organista Stanisław Momot z młodzieżą z parafii Lipsko. Msza Święta była transmitowana na antenie Katolickiego Radia Zamość. Po zakończeniu Eucharystii odbyło się dzielenie chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów.
Dalszą część spotkania rozpoczął występ zespołów: „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, „Echo Lipska” z Lipska i „Białowolanki” z Białowoli. Zespołom akompaniował instruktor muzyczny Stanisław Momot. Następnie wystąpił zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec z akompaniamentem Czesława Bartnika. Jako kolejny zaprezentował się zespół „Ale Cantare” z Płoskiego prowadzony przez Barbarę Rabiegę oraz Formacja Sitanianie: Chór, zespół i duet „IA” przez krótkie „i” czyli Irena i Andrzej pod kierunkiem Ireny Dużyńskiej.
Po występach muzycznych podsumowano konkursy „Prezentacja sołectw” i na „Wieniec dożynkowy”, które odbywały się podczas dożynek. Przedmiotem konkursu „Prezentacja sołectw” były: udział i prezentacja w korowodzie dożynkowym, wieniec i chleb dożynkowy. W konkursie na „Wieniec dożynkowy” oceniano estetykę wykonania, związek z dożynkami, pomysł i wygląd. Jurorami byli przedstawiciele każdego z sołectw, zgłaszającego swój udział w powyższych konkursach. W każdym z nich wyłoniono sołectwa, które zdobyły największą liczbę punktów i uzyskały równorzędne tytuły Honorowych Laureatów konkursów. W konkursie „Prezentacja sołectw” tytuł laureata uzyskały sołectwa: Żdanów, Mokre, Białowola i Płoskie. W konkursie na „Wieniec dożynkowy” tytuł laureata uzyskały sołectwa: Żdanów, Jatutów i Skaraszów. Wszystkie sołectwa otrzymały pamiątkowe dyplomy z rąk Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość i Jerzego Bondyry Przewodniczącego Rady Gminy Zamość.
Z programem kabaretowym wystąpił zespół „Ferajna Makuli” ze Śląska, prezentujący skecze i piosenki oraz zapraszający widzów do wspólnej zabawy. Na zakończenie wystąpił zespół Baflo.
Podczas dożynek swoje stoiska prezentowali wystawcy: Stowarzyszenie Krok za Krokiem, Euro-car sp. z o.o. w Zamościu, Masarnia Państwa Krystyny i Zygmunta Sikorów, pani Agata Piwko – rękodzieło, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, stoisko z wikliną firma „Wikland”, garncarstwo firma „Wik-Pol”, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Aeroklub Ziemi Zamojskiej, 69 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Pyszczydła” i 9 Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza „Ventus”, UKS „Azymut” Siedliska, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli –Zespół Doradztwa Rolniczego z/s w Sitnie. Najmłodsi uczestnicy dożynek mogli skorzystać z zabawy na dmuchanych zamkach, konkursów i atrakcji oferowanych przez grupę „Utopia” lub odwiedzić stoisko Drużyny Harcerskiej „Pyszczydła”, na którym harcerze malowali twarze.

Tekst: Aleksandra Siołek