Zielone serca Europy – Dni Samorządowca II w Gminie Zamość

1785

Zielone serca Europy – Dni Samorządowca II” to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Projekt realizuje Gmina Zamość wraz z partnerami: Agenturą regionalnego rozwoju Połoniny ze Słowacji, Gminą Staffolo z Włoch, Gminą Sárospatak z Węgier oraz PTTK Oddział w Rzeszowie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia Dni Samorządowca II, Gmina Zamość gościła delegacje partnerów: z Gminy Staffolo z burmistrzem Sauro Ragni, z gminy Sárospatak z zastępcą burmistrza Sikora Attila, z PTTK Oddział Rzeszów z Członkiem Zarządu Łukaszem Biedką oraz z Agentury regionalnego rozwoju Połoniny ze Słowacji z dyrektorem Svatoslavem Hust’akiem. oraz przedstawiecielami Gminy Sedliská ze starostą Jozef Dobrocký. W trakcie Dni Samorządowca II Gminę Zamość odwiedziła także delegacja Gminy Sanok z panią sekretarz Anną Hałas i panią Skarbnik Agnieszką Haduch oraz delegacja Gminy Iwano-Frankowe.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia był wyjazd studyjny pt. „Turystyka aktywna na Roztoczu” w dniu 2 czerwca 2011 r. Wzięły w nim udział delegacje Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość oraz Gminy Sanok i Gminy Staffolo. Zwiedzono Zagrodę Guciów – XIX wieczną chałupę i stodołę ze znajdującymi się tam dawnymi sprzętami i narzędziami, a także wystawę minerałów i skamieniałości. Następnym punktem było Gospodarstwo Pasieczne Ulik. Tutaj poznawano sposoby uzyskiwania miodu i prowadzenia pasieki. Odbyła się także degustacja różnych odmian miodów.

W dniu 3 czerwca w świetlico-remizie w Płoskiem odbyło się Seminarium Samorządowe II. Wzięli w nim udział przedstawiciele partnerów, radni Rady Gminy Zamość, gminna administracja, dyrektorzy szkół, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, zaproszeni goście. Spotkanie otworzył Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość wraz z Leszkiem Łepikiem dyrektorem Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II oraz Tadeuszem Kostrubcem sołtysem Płoskiego. Prezentację pt. „Rok współpracy w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość” przedstawiła Magda Misztal kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość. Prezentacje multimedialne o swoich regionach przedstawili partnerzy projektu z Włoch, Węgier, Słowacji i Rzeszowa. W przerwie seminarium uczestnicy mogli obejrzeć film promujący turystyczne walory województwa podkarpackiego. W drugiej części spotkania wykład poświęcony promocji województwa lubelskiego przedstawił Piotr Franaszek dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

W dniu 4 czerwca w Zawadzie odbyły się „Zielone serca Europy – Europejskie Igrzyska”. Były to już VII Igrzyska Mieszkańców Gminy Zamość. Uroczystego otwarcia dokonał Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Znicz Igrzysk został zapalony przez: Katarzynę Suchowicz z Wólki Panieńskiej, Klaudia Dudek z Wysokiego oraz Kacpra Wójtowicza zawodnik drużyny Orlików GLKS Echo Zawada. Na otwarcie przybyły także delegacje partnerów projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość” oraz goście z Gminy Iwano-Frankowe z Ukrainy.

Podczas Igrzysk zostały rozegrane rodzinne i indywidualne dyscypliny sportowo-rekreacyjne. Wzięło w nich udział 412 zawodników z 16 sołectw. Zwycięzcy otrzymywali medale i dyplomy, a w konkurencjach zespołowych puchary i dyplomy.Wyniki poszczególnych konkurencji:Piłka nożna (wzięło udział: 7 drużyn – 54 zawodników) I miejsce – GKS Perła Jatutów (Adamczuk Michał, Adam Adamczuk, Jarosław Wolski, Grzegorz Pasieczny, Rafał Turczyn, Dariusz Brzycki, Adrian Wójcik), II miejsce – GLKS Echo Zawada, III miejsce – LKS Rozpacz Kalinowice. Królem strzelców został Łukasz Gulak, najlepszym bramkarzem – Mariusz Sokołowski.Przenoszenie ziemniaków (wzięło udział: 6 drużyn – 12 osób) – I miejsce Maria Romaszko, Aneta Szmit – Wólka Wieprzecka, II miejsce – Alina Korkosz, Elżbieta Siemko – Bortatycze, III miejsce – Barbara Hamerla, Małgorzata Gulak – ZawadaSiatkówka mężczyzn (wzięło udział: 8 drużyn – 40 zawodników) – I miejsce – Sitaniec (Ernest Kosa, Krystian Gałan, Łukasz Kozłowski, Adam Zieliński), II miejsce – Siedliska, III miejsce – BortatyczeSiatkówka kobiet (wzięło udział: 7 drużyn – 35 zawodniczek) – I miejsce – Sitaniec (Ela Wyrostkiewicz, Ania Ćwik, Renia Rusztyn, Gosia Parol), II miejsce – Kalinowice, III miejsce – BiałobrzegiPrzeciąganie liny kobiet (wzięło udział: 6 drużyn – 30 zawodniczek) – I miejsce Zawada, II miejsce– Wólka Wieprzecka, III miejsce – ŻdanówekPrzekładanie opony (wzięło udział: 8 drużyn – 16 zawodników) – I miejsce – Piotr Romaszko, Andrzej Romaszko – Wólka Wieprzecka, II miejsce – Bartłomiej Gał, Marcin Zgnilec – Zawada, III miejsce – Łukasz Żuk, Kyc Mateusz – PłoskiePiłka koszowa dziewcząt (wzięły udział: 2 drużyny – 10 osób) I miejsce – Żdanówek (Natalia Kozyrska, Katarzyna Nizioł, Katarzyna Świrgoń, Monika Kozyrska), II miejsce – BiałobrzegiPiłka koszowa chłopców (wzięły udział: 3 drużyny – 15 osób) I miejsce – Sitaniec (Wójcik Jakub, Rafał Ciupa, Kamil Kruczek), II miejsce – Żdanówek, III miejsce – BiałobrzegiPrzeciąganie liny mężczyzn (wzięły udział: 4 drużyny – 20 osób) I miejsce – Zawada, II miejsce – Wólka Wieprzecka, III miejsce – Białobrzegi, IV miejsce – ŻdanówekPrzenoszenie worków z piaskiem (wzięło udział: 6 drużyn – 12 osób) I miejsce – Romaszko Andrzej, Romaszko Piotr – Wólka Wieprzecka, II miejsce – Dariusz Tłuczkiewicz, Wojciech Kozaczyński – Białobrzegi, III miejsce – Paweł Bondyra, Łygas Piotr – ŻdanówekWyciskanie odważnika (wzięło udział: 8 zawodników) – I miejsce Bartłomiej Gał – Zawada, II miejsce – Roman Amanowicz – Białobrzegi, III miejsce – Marcin Zgnilec – ZawadaRzut do celu (wzięło udział: 14 zawodników) – I miejsce Józef Dambrocki – Słowacja, II miejsce– Sauro Togni – Włochy, III miejsce – Jarosław Mykytiuk – UkrainaTenis stołowy (wzięło udział: 37 zawodników) – dziewczęta rocznik 98: – I miejsce Katarzyna Suchowicz Wólka Panieńska, II – Sandra Niedźwiecka – Siedliska, III – Zuzanna Loc – Zawada; chłopcy rocznik 98: – I miejsce Adam Gorzkowski – Zawada, Jakub Buczak – Zawada, Michał Wawrzkiewicz – Zawada; dziewczęta rocz. 95: – I miejsce Rzeżawska Magdalena – Zawada, II – Karolina Bożek – Płoskie, III – Anna Sobczyk – Płoskie; chłopcy rocznik 95: – I miejsce Bartłomiej Zgnilec – Bortatycze, II – Wiktor Brzuś – Płoskie, III – Kamil Wójcicki – Wólka Panieńska; seniorki: – I miejsce Mariola Skuba – Zawada, II – Natalia Burzak – Białobrzegi, III – Sylwia Buczak – Zawada; seniorzy: – I miejsce Wojciech Skuba – Zawada, II – Tomasz Artymiak – Hubale, III – Marcin Łazorczyk – Białobrzegi; Szachy (wzięło udział: 33 zawodników) – chłopcy gimnazja – I miejsce Paweł Gruszka – Zawada, II – Piotr Blacha – Zawada, III – Mateusz Mierzwa – Zawada, dziewczęta gimnazja – I miejsce Anna Bondyra – Wólka Wieprzecka, II – Katarzyna Kasperek – Zawada; chłopcy szkoły podstawowe klasa IV-VI – I miejsce Dawid Bondyra Wólka Wieprzecka, II – Mateusz Pysiewicz – Kalinowice, III – Albert Bondyra Wólka Wieprzecka; dziewczęta szkoły podstawowe klasa IV-VI – I miejsce Darosz Joanna – Żdanów, II – Monika Dębska – Wólka Wieprzecka, III – Angelika Magdziak – Zawada; chłopcy klasa I-III: I miejsce Przemysław Selech – Wólka Wieprzecka, II – Jakub Bochniak – Kalinowice, III – Kacper Skawiński – Zawada; dziewczęta klas I-III – I miejsce Patrycja Dębska – Wólka Wieprzecka, II – Agata Zgnilec – Zawada, III – Aleksandra Dołba – Zawada; przedszkolaki – I miejsce Dawid Pysiewicz; seniorzy – I miejsce Radosław Pitwała – HubaleSkok w dal z miejsca (wzięło udział: 35 zawodników) – chłopcy rocz. 94 i młodsi – I miejsce Mateusz Fusiara – Mokre, II – Marcin Łazorczyk – Białobrzegi, III – Arkadiusz Siekierda – Szopinek; rocznik 93 i starsi – I miejsce Patryk Niedżwiecki – Siedliska, II – Arkadiusz Dymański – Wysokie, III – Radosław Pitwała – Hubale; dziewczęta rocznik 94 i młodsze – I miejsce Magdalena Rzeżawska – Zawada, II – Natalia Burzak – Białobrzegi, III – Monika Kimak – Wierzchowiny; rocznik 93 i starsze – I miejsce Katarzyna Deryło – Białobrzegi, II – Maria Romaszko – Wólka Wieprzecka, III – Malwina Skroban – HubaleRzut lotką (wzięło udział: 41 zawodników) dziewczęta rocznik 94 i młodsi – I miejsce Patrycja Pudło – Zawada, II – Natalia Burzak – Białobrzegi, III – Katarzyna Suchowicz – Wólka Panieńska; rocznik 93 i starsze – I miejsce Alina Korkosz – Bortatycze, II – Marlena Kolenda – Płoskie, III – Sylwia Buczak – Zawada; chłopcy rocznik 93 i starsi – I miejsce Wojciech Suchowicz – Wólka Panieńska, II – Tomasz Jakubczak – Wysokie, III – Zbigniew Sałacha – Białobrzegi; rocz. 94 i młodsi – I miejsce Pysiewicz Mateusz – Szopinek, II – Krystian Tymura – Bortatycze, III – Krystian Kitka – Siedliska.  Na zakończenie podsumowano wyniki wszystkich konkurencji przeprowadzając klasyfikację sołectw Gminy Zamość, których mieszkańcy brali udział w danych dyscyplinach. Przedstawiciele sołectw odebrali dyplomy i puchary.Końcowa klasyfikacja sołectw:I – Zawada – 289 punktówII – Wólka Wieprzecka – 181 punktówIII – Białobrzegi – 149 punktówIV – Żdanówek – 88 punktówV – Płoskie – 77 punktówVI – Sitaniec – 74 punktówVII – Siedliska – 72 punktówVIII – Bortatycze – 66 punktówIX – Mokre – 62 punktówX – Kalinowice – 51 punktówXI – Hubale – 45 punktówXII – Wólka Panieńska – 41 punktówXIII – Żdanów – 28 punktówXIV – Wysokie – 26 punktówXV – Jatutów – 20 punktówXVI – Wierzchowiny – 8 punktów.

W trakcie Igrzysk liczne atrakcje czekały na najmłodszych. Spotkanie z zabawą prowadzili artyści z Teatru Forma z Białegostoku. Odbył się teatrzyk Pinokio, zabawy z chustą animacyjną, zawody sumo, malowanie twarzy, można było także spotkać na stadionie w Zawadzie chodzące pluszaki – bohaterów książki Kubuś Puchatek.

Na zakończenie sportowej rywalizacji na scenie wystąpiła młodzież z Wysokiego, Pniówka i Żdanówka w pokazie tańca nowoczesnego, a następnie koncertowała grupa muzyczna ONI.

W dniu 5 czerwca 2011 roku odbył się Festiwal Kulturowy Muzyka Europy. Spotkanie otworzyła swoim koncertem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Po nim scena została przekazana najmłodszym – z piosenkami i teatrzykiem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zawadzie. Wśród wykonawców Festiwalu Muzyka Europy byli: zespół Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec, Trio rodzinne WKR Badachowie i grupa wokalna Camerata Belfer z Sitańca, Chór Sitanianie, zespoły śpiewacze Gminy Zamość: Echo Lipska z Lipska, Białowolanki z Białowoli i Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej. Na zakończenie publiczność bawił Kabaret Biesiadny Biesiada Polska.

Gościem specjalnym festiwalu był zespół taneczny PACURKA z Węgier z Gminy Sarospatak – partnera Gminy Zamość w realizowanym projekcie „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”.

Dla dzieci atrakcje przygotował Teatr Forma – było malowanie twarzy i tatuaży, pokaz mega baniek mydlanych, spotkanie z pluszakami. Na najmłodszych czekały także dmuchane zamki.

Podczas Festiwalu odbywał się kiermasz rękodzieła. Prezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich z: Białobrzeg, Chyżej, Hubal, Jatutowa, Bortatycz Kolonii, Płoskiego, Siedlisk, Sitańca, Sitańca Kolonii, Szopinka, Wierzchowin, Wólki Panieńskiej, Wólki Wieprzeckiej, Wysokiego, Zarzecza, Zawady, Żdanówka i Sitańca Wolicy. Panie prezentowały różnego rodzaju serwety, obrusy, wykonane ręcznie ozdoby oraz wypieki.

Aleksandra Siołek