Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

1017

W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana przez Wójtem Gminy Zamość umowa  o przyznanie pomocy na zakup  5 samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem umowy jest zakup 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostek straży pożarnej z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość z przeznaczeniem:

  • 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla KMP PSP w Zamościu z przeznaczeniem dla Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie,
  • 3 samochody ratowniczo- gaśnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegow tym:
  • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Mokrem
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Komarowie- Osadzie
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Krasnobrodzie.

Samochody zostaną wyposażone w ubranie kwasoochronne przeznaczone do pracy w środowisku chemicznie agresywnym, kurtyny wodne, detektor wielogazowy do monitorowania stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, zestaw chemiczny do ograniczania skażeń substancjami ropopochodnymi i olejami, zraszacze przednie  i boczne do ograniczania stref skażeń. Zakupione samochody oraz sprzęt będą spełniały najwyższe wymogi w odniesieniu do parametrów technicznych, określone przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony System Komunikacyjny do samochodów, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia ICT. W siedzibie KM PSP w Zamościu  zostanie zainstalowany serwer komunikacyjny   z opragramowaniem współpracujący z Systemem Wspomagania Decyzji. Projekt zakłada także wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringowych- Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności.

Całkowity koszt zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mokre wynosi 819.504,00 zł w tym koszt Gminy Zamość – 125.267,35 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 694.236,65 zł.

Małgorzata Paszko