40 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach

2257

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach powstało w 1971 roku z inicjatywy Barbary Pałczyńskiej, pierwszej przewodniczącej Koła, która pełniła tą funkcję przez 30 lata. Koło liczy 27 członkiń. Panie, które na początku swojej działalności organizowały kursy kulinarne, masarskie, sprowadzały sadzonki krzewów i drzew owocowych. Przygotowywały przyjęcia choinkowe, spotkania z okazji Dnia Dziecka, brały udział w pracach społecznych przy powstającej kaplicy i remizie.

Działalność członkiń Koła Gospodyń Wiejskich jest różnorodna. Biorą udział w Dożynkach Parafialnych, Gminnych, Powiatowych, angażują się w przygotowanie wieńca dożynkowego i stoiska promującego sołectwo. Organizują spotkania sołeckie – opłatkowe, karnawałowe z okazji Dnia Kobiet. Współorganizują zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Biorą udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Gminę Zamość. Ich działalność to także promocja Gminy Zamość w regionie oraz zaangażowanie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Bortatycze.

W niedzielę 17 lipca 2011 r. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach obchodziły jubileusz 40 – lecia swojej organizacji. W spotkaniu, które odbyło się w miejscowej świetlico-remizie, oprócz członkiń Koła wzięli udział: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Jerzy Sobczuk Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Radni Rady Gminy Zamość, Sołtysi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, zaproszeni goście i mieszkańcy Bortatycz.

Słowo powitania skierowała do wszystkich Elżbieta Siemko przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach. Następnie poprzez prezentację multimedialną zaprezentowana została historia i różnorodna działalność Koła oraz zarys dziejów miejscowości Bortatycze. Po prezentacji przyszedł czas na życzenia. W imieniu własnym i Samorządu Gminy Zamość życzenia i podziękowania za aktywną, społeczną działalność pań złożył Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Członkinie Koła otrzymały również życzenia od Jerzego Sobczuka Wicestarosty Powiatu Zamojskiego, przewodniczących innych Kół, druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach, z którymi Koło współpracuje. Wiersz z okazji jubileuszu napisał i odczytał Henryk Łukaszczuk sołtys Sitańca Wolicy. Wszyscy zaśpiewali dla pań „sto lat” i próbowali jubileuszowego tortu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach przygotowało występy na wesoło. Był skecz o kieszonkach w fartuchu gospodyni w wykonaniu Pani Emilii Urban, piosenka w wykonaniu wszystkich członkiń Koła oraz „zabawa w krawcową” – polegająca na przygotowywaniu kreacji bez użycia igły i nici.

Następnie odbył się występ zespołu „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Były także specjały kuchni bortatyckiej oraz wystawa rękodzieła Koła Gospodyń Wiejskich. Prezentowane były ręcznie haftowane poduszki, obrazki, kwiaty wykonane na szydełku, figurki wykonane z papieru. Można było także zapoznać się z Kroniką Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach.

Aleksandra Siołek