15 lat Klubu HDK „1520”

592

Klub Honorowych Dawców Krwi „1520”, działający przy PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Z tej okazji dnia 17 listopada 2017 roku odbyły się uroczystości w sali Hotelu Mercure w Zamościu.
Jubileusz był okazją do spotkania Członków Klubu, przypomnienia jego historii i działalności oraz złożenia życzeń Jubilatom przez zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło władz spółki PKP LHS, przedstawicieli Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu, prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka, licznej reprezentacji samorządu Gminy Zamość z wójtem Ryszardem Gliwińskim na czele, przedstawicieli władz samorządowych Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz przybyłych sympatyków idei honorowego krwiodawstwa.
Wręczono również indywidualne wyróżnienia Honorowym Dawcom Krwi. Wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński, uhonorował członków Klubu w osobach: Mariana Budzyńskiego, Adama Franczaka, Piotra Dołby i Zbigniewa Pietrynko, któremu, jako prezesowi Klubu HDK „1520” Wójt dodatkowo wręczył pisemne życzenia jubileuszowe zapisane metodą rękodzieła na „desce” w formie ozdobnego obrazu do powieszenia na ścianie. Wcześniej Wójt zaapelował do wszystkich obecnych na sali mieszkańców z terenu Gminy Zamość, aby podeszli i razem wspólnie od Gminy złożyli życzenia; w tym gronie nie zabrakło również Andrzeja Wnuka – prezydenta Miasta Zamość, jednocześnie mieszkańca naszej Gminy, który solidarnie przyłączył się do wspólnych wyrazów szacunku wobec krwiodawców z 15-letniego Klubu.
Klub HDK „1520” powstał 13 lutego 2002 roku, chociaż historia honorowego krwiodawstwa wśród zamojskich kolejarzy sięga odleglejszych czasów. W przedsiębiorstwie PKP pierwsze kluby powstały 55 lat temu. Pierwszy kolejowy Klub HDK w Zamościu powstał w 1968 r. Jego założycielem i przez wiele lat Prezesem był Bogdan Błachewicz. W roku 1983 z inicjatywy Naczelnika Stacji, Jerzego Wierzchowskiego i Józefa Magryty, powstał Klub HDK „Dar Życia”. To właśnie krwiodawcy z tych dwóch klubów zatrudnieni na Linii Hutniczej Szerokotorowej powołali do życia obecnie istniejący klub „1520”. Inicjatorami powstania klubu byli Stanisław Gurkało i Marian Budzyński, który został Prezesem. W pierwszym zarządzie w wyniku wyborów znaleźli się również: Tadeusz Bratkowski, Krzysztofa Głuszek i Stanisław Gurkało. Na początku klub liczył 9 członków. Przez te lata wielu krwiodawców odeszło na emeryturę lub do innych zakładów, ale przychodzili też nowi. Obecnie klub zrzesza 37 krwiodawców. Przez te 15 lat oddawania krwi członkowie Klubu HDK „1520” oddali w sumie 516 litrów krwi.
Zarząd klubu podejmował i podejmuje wiele działań związanych z upowszechnianiem honorowego krwiodawstwa. Członkowie Klubu uczestniczą aktywnie w wielu akcjach organizowanych przez Koła PCK, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak i inne organizacje, mające na celu promocję krwiodawstwa oraz pozyskanie krwi.
W ramach Święta Kolejarzy Związek Pracodawców Kolejowych ogłosił w 2012 roku Ogólnopolską Kolejową Akcję Zbiórki Krwi pod hasłem „Kolejarze potrzebującym”, powtarzaną rokrocznie. „Aktywnie uczestniczymy w tej corocznej akcji oddając przez te 6 lat w sumie 128 litrów krwi” – podsumował prezes Klubu, Zbigniew Pietrynko – „Uczestniczyliśmy w akcjach oddawania honorowo krwi, organizowanych przez zaprzyjaźniony Klubu HDK przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, jak i akcjach zorganizowanych przez Klub HDK przy Urzędzie Gminy Zamość w miejscowościach: Mokre, Wólka Wieprzecka i w budynku Urzędu Gminy.”
W Klubie działa sekcja turystyki. Dużą popularnością w śród pracowników LHS cieszy się cykl spacerów po Zamościu pod nazwą „Spotkania z przewodnikiem”. Członkowie i sympatycy Klubu jeżdżą na wycieczki po Roztoczu pociągiem i rowerami, podziwiając uroki tej krainy i zwiedzając wiele miejscowości na Roztoczu Środkowymi i Południowym.
Od 9 lat Klub jest organizatorem Rajdu Rowerowego „Suseł” stałą trasą Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Patronat nad rajdem co roku obejmują Prezes LHS Zbigniew Tracichleb, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Przez te 9 lat w rajdzie rowerowym wzięło udział 1006 osób, byli to pracownicy LHS, krwiodawcy, mieszkańcy Gminy Zamość oraz goście z wielu miast Polski. Na trasie rajdu organizowany jest konkurs plastyczny poświęcony idei honorowego krwiodawstwa z wystawą prac w Szkole Podstawowej w Białowoli.
Zaangażowanie i bezinteresowność krwiodawców z Klubu HDK „1520” są zauważane m.in. przez PCK, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Zarząd LHS, które to podmioty wyróżniły ich aż 12 Krzyżami Zasługi, 12 odznaczeniami „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kryształowe Serce, najwyższe honorowe odznaczenie PCK otrzymali członkowie Klubu: Stanisław Gurkało, Zbigniew Pietrynko, Marian Budzyński i Stanisław Gorzkowski. Ponadto, w roku 2015 Prezes Klubu HDK PCK „1520” PKP LHS, Zbigniew Pietrynko, został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

GOK na podstawie materiałów Klubu HDK „1520” przy PKP LHS Sp. z o.o.