Centrum Usług Wspólnych (obsługa szkół)

Kalinowice 148, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 72 74, fax (84) 616 72 53 wew. 13
Kierownik: Joanna Zwolan – Pupiec
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
e-mail: cuw@zamosc.org.pl
strona BIP: www.cuwgminyzamosc.naszbip.pl

Centrum Usług Wspólnych jest nową samorządową jednostką organizacyjną w Gminie Zamość, działającą w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejący wcześniej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość mógł funkcjonować tylko do końca 2016 r. Aby nadal wspierać gminne placówki oświatowe w obsłudze administracyjno-księgowej Rada Gminy Zamość już w czerwcu 2016 r. przyjęła uchwały o likwidacji ZEASz z dniem 31 grudnia 2016 r. i utworzeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. nowej samorządowej jednostki pod nazwą Centrum Usług Wspólnych (CUW).
CUW prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną następujących jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Szkoły Podstawowej w Płoskiem, Szkoły Podstawowej w Sitańcu, Szkoły Podstawowej w Wysokiem, Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.