Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wartość projektu: 37 561,01 zł
Kwota dofinansowania: 21 243,51 zł
Realizacja: marzec – grudzień 2010 r.
Nr umowy: 00089-6930-UM0340356/10
z dnia 05.08.2010

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 24 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także wzmocnienie i kultywowanie tradycji muzycznych wśród mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli. Dzięki realizacji operacji nastąpi ożywienie i wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, wzrośnie zainteresowanie tradycją oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Ponadto realizacja operacji umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej oraz promocję miejscowości na szeroką skalę poprzez udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli w różnorakich przeglądach, festiwalach, koncertach.
Projekt wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, jest zgodny z celem ogólnym II Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej, celem szczegółowym 6 Aktywizacja społeczności obszaru LSR, celem szczegółowym 7 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz przedsięwzięciem II Nowy wizerunek wsi Roztocza.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne, które służą nauce gry, kształceniu słuchu i emisji głosu członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli.
Zakupiono 12 sztuk instrumentów oraz 26 sztuk akcesoriów muzycznych

Trwałe efekty projektu

– Trąbka Schagerl 420L – 2 szt.
– Trąbka Picolo Schagerl Eclipse pozłacana – 1 szt.
– Sakshorn tenorowy Venus TH-200 – 2 szt.
– Sakshorn barytonowy Venus BH-300 – 1 szt.
– Waltornia Venus FH-400 – 1 szt.
– Talerze Paiste – 1 szt.
– Klarnet Buffet B12 – 2 szt.
– Flet Yamaha YFL 211 – 1 szt.
– Saksofon altowy Keilverth Evette – 1 szt.
– Ustnik do trąbki Laskey – 2 szt.
– Pulpit składany K&M 10065 czarny- 10 szt.
– Ustnik do klarnetu B/C – 2 szt.
– Ustnik do saksofonu Vandoren – 1 szt.
– Stroiki do saksofonu altowego – 2 kpl.
– Stroiki do saksofonu tenorowego – 1 kpl.
– Stroiki do klarnetu – 3 kpl.
– Ligatura do saksofonu Rovner Versa – 1 szt.
– Ligatura do klarnetu Rovner Versa – 3 szt.
– Batuta – 1 szt.