Umiejętność samoobrony szansą dla kobiet

Jednym z celów Gminnego Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu systemowego „Moja szansa – EFS” jest  przeciwdziałanie stereotypowi „słabej płci” oraz wzmocnienie wizerunku kobiety w środowisku społecznym i zawodowym.  Aby podnieść  pewność siebie oraz poczucie bezpieczeństwa kobiet mieszkających na terenie naszej gminy, we wrześniu 2011 roku zorganizowano kurs samoobrony. W związku z tym, że Gminny Program Aktywności Lokalnej zakłada wsparcie zarówno jego uczestników jak i całego otoczenia społecznego,  GOPS w Zamościu postanowił skierować ofertę treningów samoobrony do 20 uczestniczek projektu „Moja szansa – EFS” oraz 22 dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenów objętych działaniami Programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu zapewnił uczestniczkom kursu  opiekę profesjonalnych instruktorów samoobrony oraz bezpłatne napoje izotoniczne w trakcie zajęć praktycznych.  Kobiety nabyły umiejętności  w zakresie podstawowych technik samoobrony, zapobiegania napaści, używania siły fizycznej i psychicznej jako metody obrony w sytuacji zagrożenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczennic związane z dojazdem na  zajęcia, kurs samoobrony przeprowadzono w Zespole Szkół w Żdanowie. Ponadto dla gimnazjalistek zorganizowano dodatkowe spotkanie z psychologiem, na którym  omówiono psychologiczne podstawy samoobrony, indywidualne doświadczenia związane z przemocą oraz poruszono tematykę poczucia własnej wartości.

Kurs zakończył się wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych, rozdaniem certyfikatów  oraz  płyt  DVD  z multimedialnym kursem samoobrony do dalszej nauki w warunkach domowych.

Panie bardzo dobrze oceniły  jakość wykonanej usługi zarówno pod kątem przekazywanej wiedzy jak i korzyści wynikających z tematyki szkolenia.

Szkolenie zostało  zorganizowane  w ramach projektu systemowego  „Moja szansa – EFS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowała: Barbara Kulczyńska-Kot – koordynator projektu