Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wartość projektu: 37 302,90 zł
Kwota dofinansowania: 22 272,85 zł
Realizacja: marzec 2010 r. – listopad 2010 r.
Nr umowy: 00090-6930-UM0340357/10
z dnia 05.08.2010

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 25 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych mieszkańców gminy Zamość poprzez organizację imprezy pn. Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej.

Przygotowanie i organizacja przedsięwzięcia pn. „Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej” wpływa pozytywnie na wzmocnienie więzi lokalnej społeczności, ożywienie i aktywizację mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, a także zapewnia większą identyfikację z obszarem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Projekt wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, jest zgodny z celem ogólnym I Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-sportowej, celem szczegółowym 2 Promocja turystyki i agroturystyki,  6 Aktywizacja społeczności obszaru LSR, 7 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz przedsięwzięciem I Roztocze-region turystyki i rekreacji.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu została zorganizowana impreza pn. „Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej”. Spotkanie miało charakter zawodów sportowych w jeździe konnej, corocznie w konkursach uczestniczy ponad 100 jeźdźców na koniach oraz ponad 1000 widzów nie tylko z terenu Gminy Zamość, ale z całego obszaru LGD.

W ramach imprezy odbyły się następujące konkursy – Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Zamość, konkurs „potęga skoku” oraz Ogólnopolski Czempionat Źrebaków Rasy Małopolskiej. Impreza miała charakter festynu rodzinnego, któremu towarzyszyły między innymi rajd towarzyski, występy Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, konkursy, zabawy dla najmłodszych, występy zespołów muzycznych i tanecznych. Odbywająca się cyklicznie impreza promuje i zaprasza do odwiedzania Gminy Zamość, jest to również forma wypoczynku i zabawy dla mieszkańców, turystów, pasjonatów jazdy konnej.

Trwałe efekty projektu

– organizacja imprezy pn. „Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej” – 1 sztuka
– liczba uczestników – 1000 osób