Rozbudowa budynku na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Żdanów

prow

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 644 856,34 zł
Kwota dofinansowania: 252 871,00 zł
Realizacja: styczeń 2011 r. – marzec 2012 r.
Nr umowy: 00465-6922-UM0300266/10 z dnia 16.12.2010

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa standardu świadczonych usług z zakresu kultury poprzez rozbudowę budynku świetlicy i utworzenie w nim Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość. Dzięki realizacji operacji zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi Żdanów, nastąpi wzrost aktywności społeczności lokalnej.

Utworzenie Biblioteki w miejscowości Żdanów przyczyni się do rozwoju życia społeczno – kulturalnego. Wyremontowany budynek świetlicy będzie przyciągał swoim estetycznym i ładnym wyglądem. Stanie się miejscem częstych odwiedzin przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców. Spotkania umożliwią realizację wielu nowych ciekawych inicjatyw oraz pomysłów wpływających pozytywnie na dalszy rozwój wsi.

Zakres rzeczowy:

Założeniem projektu jest utworzenie w budynku świetlicy wiejskiej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Żdanów. Głównym ośrodkiem życia społecznego wsi jest świetlica wiejska, usytuowana w centralnym punkcie wsi, wokół znajduje się dużo wolnego terenu. Istniejący budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, został wybudowany w technologii tradycyjnej; jest obiektem o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej, strop drewniany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. W chwili obecnej poddasze jest nieużytkowe.

Ze względu na brak w okolicy innych obiektów o podobnym charakterze, życie społeczne skupia się właśnie tutaj. Jednak stan techniczny oraz niewielkie rozmiary budynku, a także niewystarczające wyposażenie są przyczyną dużych ograniczeń w jej funkcjonowaniu. Ma to niekorzystny wpływ na ilość i różnorodność zajęć odbywających się w świetlicy. Pomysły i potencjał lokalnej społeczności są ogromne, ale często dochodzi do zaniechania ich realizacji z uwagi na brak odpowiedniego lokalu.

W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek świetlicy oraz wykonany kompleksowy remont. Do istniejącego obiektu zostanie dobudowana część socjalna, klatka schodowa oraz kotłownia. Dzięki temu będzie możliwość umieszczenia na dole budynku biblioteki wraz z czytelnią oraz salę komputerową. Na górze przewidziana jest duża sala przeznaczona na pracownię tematyczną (modelarską lub plastyczną).

Po zakończeniu rozbudowy wykonane zostaną prace wykończeniowe, instalacyjne – elektryczne i gazowe oraz zostanie zagospodarowane poddasze, ponadto zostanie wykonany dach i nowa elewacja.

Powstały obiekt będzie parterowy z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia z wejściem głównym od strony północnej wraz z niezbędnymi przyłączami – elektryczne, sanitarne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne.

Na parterze zostaną usytuowane takie pomieszczenia jak: wypożyczalnia książek i czasopism, pracownia komputerowa, magazyn książek, czytelnia, pomieszczenia sanitarne – WC, WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne i magazynek podręczny. Natomiast na poddaszu użytkowym: pracownia tematyczna, pomieszczenie sanitarne, kotłownia gazowa, pomieszczenie socjalne.

Filia Biblioteki Publicznej w Żdanowie będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych chcących skorzystać z księgozbiorów, sali komputerowej lub też chcących rozwijać swoje zdolności w kółkach zainteresowań.

Ponadto w świetlicy będą prowadzone cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane spotkania promujące czytanie książek, konkursy recytatorskie i poetyckie.

Pomieszczenia będą wykorzystywane również jako miejsce spotkań Rady Sołeckiej czy Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających w Żdanowie.

Trwałe efekty projektu:

– Powstanie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Żdanów
– Rozbudowa i remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
– Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
– Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej