Poznajmy opinię pracodawców

W miesiącach luty – marzec 2013 rok animator lokalny rozdysponował na obszarze Zamościa i Gminy Zamość ankiety dla pracodawców. Ankiety przeprowadzono na potrzeby projektu, by można było przyjrzeć się bliżej potrzebom i oczekiwaniom lokalnych pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Ponieważ projekt zakłada wsparcie uczestników w nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych istotnym było sprawdzenie czy inwestycja w kapitał ludzki doceniana jest przez lokalny rynek pracy. W miesiącu kwietniu animator opracował raport, który dał odpowiedź czy działania edukacyjne podejmowane wobec uczestników projektu dają szansę na podjęcie zatrudnienia.
W badaniu wzięły udział firmy zajmujące się handlem i usługami, firma budowlana i jednostka samorządu terytorialnego. Na pytanie dotyczące trudności przy przyjmowaniu nowych pracowników, odpowiedzi badanych dają nam jasne stanowisko, że brakuje ludzi o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych, posiadających doświadczenie zawodowe.
Kolejne pytania dotyczyły najistotniejszych kwestii na jakie pracodawcy zwracają uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników. Tutaj głównym argumentem pracodawców jest doświadczenie i wiedza praktyczna, a także predyspozycje pracownika do rodzaju wykonywanej pracy. Ponadto wszyscy ankietowani zgodnie odpowiedzieli, że cenią ukończone przez kandydatów na pracowników szkolenia i kursy zawodowe, ponieważ wiąże się to z jednoznacznym podniesieniem przez niego kwalifikacji zawodowych.
Na pytanie jakich specjalistów najchętniej zatrudniliby pracodawcy, z odpowiedzi jasno wynika, że głównym czynnikiem wpływającym na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny jest profil działalności pracodawcy. Na pytanie o przedział wiekowy najczęściej przyjmowanych pracowników, badani w większości odpowiedzieli, że przede wszystkim zatrudniliby pracowników w wieku 26-35 lat, jednakże kandydaci w wieku starszym, również mają dużą szansę na zatrudnienie chociażby ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe. Z odpowiedzi na pytania o metody poszukiwania pracowników ankietowani odpowiedzieli, że najczęściej poszukują pracowników przez urzędy pracy, bądź przez przeprowadzenie naboru wewnętrznego. Pracodawcy wskazali również, że wygórowane opłaty wnoszone do ZUS stanowią istotną przeszkodę w zatrudnianiu nowych pracowników. Na pytanie dotyczące form wsparcia jakimi zainteresowani byliby pracodawcy wynika, że staż dzięki któremu pracownik nabiera doświadczenia i praktyki zawodowej jest najlepszą formą wsparcia zarówno pracownika jak i pracodawców. Dla pracodawców istotną rolę odnośnie form wsparcia odgrywają, również szkolenia bądź kursy zawodowe już zatrudnionych pracowników.
Z przeprowadzonego badania wynika, że działania edukacyjne podejmowane wobec uczestników projektu dają im konkretne narzędzia pomocne w poszukiwaniu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w postaci nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Opracował: Michał Koczułap