„MOJA SZANSA –EFS” – Unijny projekt wyróżniony

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu otrzymał wyróżnienie  w kampanii  promującej „Dobre praktyki” w instytucjach i organizacjach działających na terenie województwa lubelskiego w obszarze pomocy społecznej. Kampania została ogłoszona w październiku 2011 roku przez Dyrektora  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i miała na celu promowanie twórczych rozwiązań w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Działania realizowane na rzecz aktywnej integracji oraz zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu – członków zespołu projektowego po raz kolejny zostały docenione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.  W 2009 roku zespół realizujący projekt systemowy otrzymał nagrodę w kategorii „ lider w środowisku, odznaczający się wiedzą i doświadczeniem, umiejący wskazywać właściwe rozwiązania.” Natomiast w 2011 roku ROPS w Lublinie wyróżnił GOPS w Zamościu  za stosowanie niestandardowych rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia klientów pomocy społecznej.

Wprowadzanie nowatorskich metod pracy w rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy Zamość możliwe jest dzięki realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS”.
To dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Społecznego, GOPS w Zamościu od 2008 roku skutecznie zapobiega izolacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców naszej gminy.

Opracowała:
Barbara Kulczyńska-Kot
Gminny Ośrodek Pomocy Spółecznej