Ewaluacja Projektu Systemowego „Moja Szansa – EFS”

W  tegorocznej edycji projektu systemowego „Moja szansa EFS” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uczestnicy poza ukończeniem kursów mieli również możliwość wykorzystania zdobytej na kursach zawodowych wiedzy i umiejętności poprzez odbycie stażu zawodowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwającego od 3 do 4 miesięcy.  Z instrumentu aktywizacji zawodowej w postaci skierowania na staż skorzystało 6 uczestników projektu. Odbycie stażu w wyuczonym zawodzie umożliwi zdobycie cennego doświadczenia i podstawowych umiejętności praktycznych oraz szanse na zatrudnienie u pracodawców – realizatorów staży.
W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z diagnozą potrzeb przeprowadzoną przez zatrudnionego w ramach projektu psychologa.

Uczestnicy w okresie od czerwca do października odbyli następujące kursy:

 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 3 osoby
 • Kurs komputerowy zaawansowany – 3 osoby
 • Kurs na barmana-kelnera – 1 osoba
 • Kurs kucharz – 5 osób
 • Kurs pomoc kuchenna – 2 osoby
 • Kurs księgowości – 3 osoby
 • Kurs tynkarz – 1 osoba
 • Kurs obsługa wózków widłowych – 4 osoby
 • Kurs fryzjerski  – 4 osoby
 • Kurs kosmetyczny  – 1 osoba
 • Kurs bukieciarstwo – 2 osoby
 • Kurs pilarz drwal – 2 osoby

W ramach aktywizacji społecznej psycholog zatrudniony w ramach projektu zorganizował warsztaty kompetencji  społecznych o  tematyce :
„Kobieta w miejscu pracy”, „Doradztwo zawodowe”, „Komunikacja międzyludzka i praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących”, „Mądre wychowanie dzieci”, „Alkoholizm w rodzinie”. Tematyka warsztatów została opracowana na podstawie zgłoszonych przez uczestników projektu propozycji.
Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono również wsparcie finansowe o charakterze aktywizacyjnym, pozwalające sfinansować dojazdy na kursy i szkolenia, a także w miejsca odbywania stażu.

oprac. S. Rutkowska