Budowa i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w miejscowości Wysokie – budynku turystyki i tradycji wiejskiej

prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie Odnowa i rozwój wsi
Wartość projektu: 932 370,40 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Realizacja: październik 2009 – listopad 2010

Projekt „Budowa i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w miejscowości Wysokie – budynku turystyki i tradycji wiejskiej” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Zamość dnia 25 marca 2009 złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a następnie decyzją Samorządu Województwa Lubelskiego, otrzymała dofinansowanie.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 933 359,09 zł, natomiast kwota dofinansowania to 500 000,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w miejscowości Wysokie – budynku turystyki i tradycji wiejskiej” została zawarta w dniu 18 sierpnia 2009 r.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Wysokie, a co za tym idzie, odwiedzających cały obszar Gminy Zamość. Wybudowany i wyposażony obiekt Regionalnej Izby Pamięci stanie się wyjątkową atrakcją turystyczną na terenie Zamojszczyzny. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom lokalnej społeczności kultywowanie tradycji oraz dawnych zwyczajów i obyczajów. Dodatkowo zostaną zaspokojone potrzeby społeczne mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca, które będzie wykorzystywane nie tylko na potrzeby wystawiennicze, ale również jako miejsce organizacji lokalnych przedsięwzięć, spotkań, okolicznościowych imprez, które są inicjatywą mieszkańców lub władz samorządowych.

W budynku Regionalnej Izby Pamięci oprócz pomieszczeń użytkowych takich jak jadalnia, kuchnia, toaleta, zaprojektowano również sale ekspozycyjne.

Budynek Regionalnej Izby Pamięci zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i meble, następnie w zaprojektowanych salach wystawowych zostanie ustawiona ekspozycja zbioru eksponatów etnograficznych i historycznych zgromadzonych przez mieszkańców miejscowości Wysokie.

Prace budowlane, zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą, rozpoczęły się w październiku 2009 roku, natomiast termin zakończenia prac budowlanych to lipiec 2010.