Placówki oświatowe

Dane teleadresowe szkół:

Szkoła Podstawowa w Białowoli
Białowola 20, 22-400 Zamość
tel. (84) 671 38 12, e-mail: spbialowola@op.pl
dyrektor: Bożena Radlińska
www.spbialowola.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 69 08, e-mail: spborsit@gazeta.pl
dyrektor: Krystyna Ptak
www.spborowina.pl

Szkoła Podstawowa w Lipsku
Lipsko 126, 22-400 Zamość
tel. (84) 671 38 33, e-mail: splipsko126@gmail.com
dyrektor: Monika Gajak
www.splipsko.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Mokrem
Mokre 303, 22-400 Zamość
tel. (84) 641 15 77, (84) 641 25 78, e-mail: sp-mokre@wp.pl
dyrektor: Beata Nowak
www.spmokre.pl

Szkoła Podstawowa w Pniówku
Pniówek 133, 22-400 Zamość
tel. (84) 543 12 12, e-mail: sp_pniowek@onet.eu
dyrektor: Alina Korneluk
www.sppniowek.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
Wólka Wieprzecka 57, 22-470 Zwierzyniec
tel. (84) 671 35 56, e-mail: spwolkawieprzecka@gmail.com
dyrektor: Mariola Sirko-Głuchowska
www.spwolkawieprzecka.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
Rodzaj: placówka oświatowo-wychowawcza
Zawada 46, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 80 24, e-mail: zawadasp@o2.pl
dyrektor: Ewa Szykuła
Regon: 001156827
NIP: 922-24-25-064
www.szkolazawada.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem
Płoskie 139, 22-400 Zamość
tel. (84) 641 22 20, (84) 641 22 21, e-mail: zsploskie@o2.pl
dyrektor: Jolanta Adamczuk
www.spploskie.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
Sitaniec 422, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 62 10, e-mail: zssitaniec@wp.pl
dyrektor: Jacek Szuba
www.zssitaniec.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem
Wysokie 133, 22-400 Zamość
tel. (84) 627 86 90, e-mail: zswysokie1916@o2.pl
dyrektor: Krzysztof Mróz
www.spwysokie.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie
Żdanów 124, 22-400 Zamość
tel. (84) 611 52 13, (84) 641 24 73, e-mail: zszdanow@gmail.com
dyrektor: Anna Kowalczyk
www.zszdanow.szkolnastrona.pl

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach
Kalinowice 148, 22-400 Zamość
tel. (84) 616 70 17, e-mail: zspipkalinowice@gmail.com
dyrektor: Jolanta Bondyra
www.zsppkalinowice.szkolnastrona.pl

Niepubliczne Przedszkole „Urwis”
Sitaniec 112, 22-400 Zamość
tel. 783 964 020, e-mail: urwis.sitaniec112@wp.pl

Niepubliczne Przedszkole „Czerwony Koralik”
Szopinek 83A, 22-400 Zamość
tel. 511 111 252, e-mail: czerwonykoralik@onet.pl