OSP Żdanówek

żdanówek

Prezes – Jan Sarzyński
Wiceprezes – Witold Bondyra
Naczelnik – Wojciech Pęk
Sekretarz – Jerzy Sobczuk
Skarbnik – Beata Stręciwilk
Gospodarz – Krzysztof Piekarski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mieczysław Wiatr
Sekretarz – Henryk Sowa
Członek – Zbigniew Marmaj