OSP Zawada

zawada

Prezes – Roman Zychowicz
Wiceprezes – Krzysztof Wróbel
Naczelnik – Jerzy Orzechowski
Z-ca Naczelnika – Mateusz Nizio
Sekretarz – Jan Warchoł
Skarbnik – Jan Zakrzewski
Gospodarz – Józef Król

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Sylwester Dobromilski
Członek – Łukasz Tyszko
Członek – Marcin Koziołek