OSP Wysokie

wysokie

Prezes – Marcin Sobczuk
Naczelnik – Karol Szpuga
Z-ca Naczelnika – Paweł Piasecki
Sekretarz – Paweł Mróz
Skarbnik – Krzysztof Kwoka
Gospodarz – Wiesław Kwoka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Krzysztof Szpuga
Sekretarz – Paweł Malinowski
Członek – Krzysztof Sobczuk