OSP Skokówka

skokówka

Prezes – Łasocha Mirosław
Z-ca Prezesa – Góra Marek
Naczelnik – Mach Łukasz
Z-ca naczelnika – Dudek Krzysztof
Sekretarz – Gałan Daniel
Skarbnik – Wnuk Konrad
Kronikarz – Panas vel Kamiński Michał
Gospodarz – Gałan Wiesław
Członek Zarządu – Pawlak Konrad

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Czesław Siwczuk
Wiceprzewodniczący – Lucjan Dudek
Sekretarz – Lucjan Maniuk