OSP Sitaniec

sitaniec

Prezes – Wiesław Pośnik
Naczelnik – Dariusz Kapłon
Z-ca Naczelnika – Tomasz Pośnik
Sekretarz – Piotr Kuźma
Skarbnik – Tomasz Tchórzewski
Gospodarz – Kazimierz Ćwik
Kronikarz – Czesław Welcz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Henryk Łukaszczuk
Członek – Jan Sokołowski
Członek – Patryk Chwała