OSP Pniówek

pniówek

Prezes – Andrzej Klimko
Wiceprezes – Dariusz Cisło
Naczelnik – Andrzej Kudyk
Z-ca Naczelnika – Jacek Matwiejczuk
Sekretarz – Maria Słota
Skarbnik – Henryk Solski
Gospodarz – Henryk Ćwik

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Kazimierz Matwiejczuk
Sekretarz – Łukasz Bojar
Członek – Łukasz Ćwik