OSP Płoskie

płoskie

płoskie kobiety

Prezes – Marcin Rek
Wiceprezes – Marek Kołodziej
Naczelnik – Tomasz Mazurek
Z-ca Naczelnika – Bogusław Majewski
Sekretarz – Krzysztof Ostasz
Skarbnik – Krzysztof Opoka
Gospodarz – Mariusz Kawałko

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Sobczyk
Sekretarz – Jarosław Momot
Członek – Bartłomiej Krupa