OSP Mokre

mokre

Prezes – Henryk Kucharski
Wiceprezes – Marcin Goździuk
Naczelnik – Mirosław Soboń
Z-ca Naczelnika – Piotr Jamroż
Sekretarz – Halina Wróblewska
Skarbnik – Teresa Rypulak
Gospodarz – Janusz Łyś

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Bernard Bulak
Członek – Mieczysław Edelman
Członek – Krzysztof Wójcik