OSP Lipsko

OSP LIPSKO

lipsko

Prezes – Piotr Detko
Wiceprezes – Łukasz Kraczykiewicz
Naczelnik – Konrad Serafin
Z-ca Naczelnika – Damian Hocek
Sekretarz – Daniel Bondyra
Skarbnik – Zbigniew Łapa
Gospodarz – Dariusz Lepa
Członek Zarządu – Bondyra Łukasz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Piotr Kudyk
Wiceprzewodniczący – Stanisław Mołdoch
Sekretarz – Wojciech Stręciwilk