OSP Bortatycze

bortatycze

bortatycze kobiety

Prezes – Sylwester Smoła
Wiceprezes – Henryk Jakóbczak
Naczelnik – Józef Zarzecki
Z-ca Naczelnika – Tadeusz Uchman
Sekretarz – Józef Suszyna
Skarbnik – Piotr Hereta
Gospodarz – Damian Magryta

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Arkadiusz Siemko
Wiceprzewodnicząca – Anna Marczuk
Sekretarz – Mateusz Borek