OSP Białowola

białowola

Prezes – Andrzej Lis
Wiceprezes – Krzysztof Muszyński
Naczelnik – Roman Lupa
Z-ca Naczelnika – Wiesław Bochenko
Sekretarz – Marek Lupa
Skarbnik – Tomasz Bosiak
Gospodarz – Grzegorz Pupiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Tadeusz Tarajko
Sekretarz – Piotr Bosiak
Członek – Robert Bolibok