Jednostki Gminy Zamość

DSC_5554

Każda jednostka OSP jest stowarzyszeniem, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Prowadzą oni w swoim środowisku szeroką działalność kulturalną, oświatową i sportową, ich podstawowym zadaniem wynikającym ze statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej są szeroko pojęte działania ratownicze podczas pożarów, ale też techniczne, medyczne w czasie wypadków drogowych itp.

 • Na terenie Gminy Zamość działalność prowadzi 12 Jednostek OSP, w tym 2 Jednostki: OSP Białowola i Mokre są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, wszystkie są zarejestrowane w KRS, posiadają NIP, REGON i konta bankowe.
 • Przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestrą Dęta, licząca 32 muzyków,
 • Przy OSP Płoskie istnieje Zespół Artystyczny liczący 15 członkiń.
 • Na koniec roku 2019 do OSP należało: 495 członków zwyczajnych (w tym: 76 kobiet i 419 mężczyzn), 24 członków honorowych oraz 13 wspierających. Liczba członów razem: 532, w tym 455 mężczyzn i 77 kobiet.
 • Przy 10 Jednostkach OSP istnieją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których łącznie na koniec ub. roku należało 169 członków, w tym: 73 dziewcząt i 96 chłopców.
 • W ub. roku do MDP wstąpiło 32 osoby, w tym: 20 dziewcząt i 12 chłopców.
 • Po uzyskaniu pełnoletności i opuszczeniu MDP do OSP przeszło 12 członków ( 4 dziewcząt i 8 chłopców) i są aktywnymi Strażakami.
 • 12 jednostek OSP wzięło udział w międzygminnych zawodach sportowo- pożarniczych, w tym 12 sekcji męskich i 3 sekcje kobiet.
 • 9 sekcji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym 3 sekcje dziewcząt i 6 sekcji chłopców wzięło udział w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych.
 • Na wyposażeniu Jednostek OSP znajduje się 17 samochodów specjalnych pożarniczych, w tym 3 ciężkie i 14 lekkich. Większość Jednostek posiada wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych.
 • Uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych posiada 61 Strażaków Ratowników (w tym 1 kobieta i 60 mężczyzn).
  Strażacy oprócz działalności operacyjno- szkoleniowej w minionym okresie współpracowali z Samorządem Gminy Zamość, Komendą Miejską PSP w Zamościu, Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszeniem Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy w Zamościu, Szkołami Podstawowymi, Klubami Sportowymi, uczestnicząc w różnych uroczystościach patriotyczno- religijnych oraz zabezpieczeniach porządkowych tj.: Folkopolka, Święto Plonów, Msze za zmarłych Strażaków, Święto Niepodległości, zbiorowe akcje oddania a także podczas lokalnych wydarzeń prowadzili szkolenia i pokazy sprzętu przeciwpożarowego.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość:

OSP/KSRG Białowola (1929 r.)
OSP Bortatycze (1961 r.)
OSP Lipsko (1925 r.)
OSP/KSRG Mokre (1923 r.)
OSP Płoskie (1928 r.)
OSP Pniówek (1950 r.)
OSP Sitaniec (1922 r.)
OSP Skokówka (1992 r.)
OSP Wólka Wieprzecka (1963 r.)
OSP Wysokie (1954 r.)
OSP Zawada (1962 r.)
OSP Żdanówek (1920 r.)