Jak uzyskać oświadczenie poświadczone przez Wójta Gminy Zamość konieczne przy zakupie gruntów o powierzchni powyżej 5 ha przez osoby fizyczne?

Aby uzyskać oświadczenie poświadczone przez Wójta Gminy Zamość, składamy dwa wnioski. Pierwszy wniosek, w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, wypełniamy z pomocą pracownika referatu Ewidencji ludności (pokój nr 10), drugą jego część z pomocą pracownika z referatu Podatków i Opłat Lokalnych. Drugie oświadczenie to oświadczenie „W sprawie prowadzenia gospodarstwa rolnego”. Oba druki wraz z potwierdzeniem złożenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Gminy Zamość, składamy w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju nr 1, Urząd Gminy Zamość, ul Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Pobierz oświadczanie nr 1 Pobierz oświadczanie nr 2