Jak doko­nać zamel­do­wa­nia na pobyt stały?

Aby zameldować się na pobyt stały na terenie gminy należy wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowanie należy przedstawić pracownikowi, zgłaszając się do Urzędu Gminy wraz z właścicielem, dysponującym tytułem prawnym do lokalu (akt notarialny, decyzja o nadaniu numeru domu, nakaz płatniczy, umowa najmu itp.). Meldujący się powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a następnie wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”, który otrzyma od pracownika urzędu.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006, Nr. 139, poz. 993 z późń. zm.).