Jak doko­nać zamel­do­wa­nia na pobyt cza­sowy?

Aby zameldować się na pobyt czasowy na terenie gminy, należy zgłosić się do Urzędu Gminy wraz z właścicielem, dysponującym tytułem prawnym do lokalu (akt notarialny, decyzja o nadaniu numeru domu, nakaz płatniczy, umowa najmu itp.). Meldujący się powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a następnie wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, który otrzyma od pracownika urzędu. Meldujący się może mieć tylko jeden adres pobytu czasowego jednocześnie. Po upływie daty końcowej zameldowania czasowego, zameldowanie to można przedłużyć, stosując tę samą procedurę. Skracając pobyt czasowy, należy wymeldować się w Urzędzie Gminy.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006, Nr. 139, poz. 993 z późń. zm.).