Gdzie zło­żyć kore­spon­den­cję kie­ro­waną do Wójta Gminy Zamość i Urzędu?

Wszystkie podania i pisma skierowane do Wójta Gminy Zamość bądź urzędu lub jednostek pomocniczych, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1 na parterze u inspektora ds. informacji i obsługi korespondencji, Moniki Łazorczyk.