Gdzie w Gminie Zamość znajduje się Urząd Stanu Cywilnego?

Informujemy, iż Urzędem Stanu Cywilnego, właściwym dla mieszkańców Gminy Zamość jest Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu:

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
telefon: 84 63 93 329, fax: 84 63 84 296
e-mail: usc@zamosc.um.gov.pl
www.zamosc.um.gov.pl