Gdzie uzy­skać zgodę na zaję­cie pasa dróg gmin­nych?

Zgodę na zajęcia pasa dróg gminnych można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Należy wypełnić wniosek, we wniosku należy określić wielkość zajętej powierzchni. Do wniosku dołączyć należy mapę sytuacyjno-wysokościową terenu wraz potwierdzonym drukiem opłaty wg określonych stawek.

Pobierz wniosek