Gdzie uzy­skać zgodę na wyko­na­nie zjazdu z drogi gmin­nej?

Zgodę na wykonanie zjazdu z drogi gminnej możemy uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Zamość wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową (mapę możemy pobrać w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Geodezji, skala mapy 1:1000), ewentualnie może to być mapa do celów projektowych.

Pobierz wniosek