Gdzie uzy­skać zgodę na wyda­nie warun­ków tech­nicz­nych pod­łą­cze­nia do wodo­ciągu i kana­li­za­cji?

Zgodę na wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i / lub kanalizacji uzyskamy w Biurze Obsługi Interesanta po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Zamość wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową (mapę możemy pobrać w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Geodezji, skala mapy 1:1000), z zaznaczoną działką lub budynkiem na działce. Na mapie powinna być zaznaczona istniejąca aktualnie sieć wodociągowa / kanalizacyjna przebiegająca naprzeciwko działki.

Pobierz wniosek