Obsługa interesanta

Na większość pytań, jakie mają petenci odwiedzający Urząd Gminy Zamość, odpowiedzą pracownicy Biura Obsługi Interesanta, które mieści się w Urzędzie Gminy Zamość, przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, na parterze, w pokoju nr 1. tel. 84 639 29 59, 84 639 33 40, 84 639 10 87, fax: 84 639 23 64.

Często zadawane pytania: