Gminny Zakład Obsługi Komunalnej

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość
tel. 84 639 05 82
Kierownik – Michał Kłonica

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość jest jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku i czystości oraz remontów dróg i obiektów komunalnych.