Sołectwa gminy

Jednostka pomocniczą gminy jest sołectwo. Jako sołectwo rozumiany jest obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w Polsce było 40459 sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.
Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

W Gminie Zamość jest 35 sołectw:

 • Białobrzegi
  Sołtys: Dariusz Tłuczkiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Natalia Wesołowska, Jan Szumiło, Piotr Boba, Piotr Hereta, Bożena Kic.
 • Białowola
  Sołtys: Tomasz Bosiak
  Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Lis, Krzysztof Muszyński, Wioletta Fusiasz, Tadeusz Tarajko, Iwona Gęśla.
 • Borowina Sitaniecka
  Sołtys: Michał Budzyński
  Skład Rady Sołeckiej: Alicja Pogorzelska, Wioleta Pieńkosz, Zbigniew Juszczak, Jan Kostrubiec, Jarosław Duda, Henryk Okalski, Dariusz Petryk.
 • Bortatycze
  Sołtys: Agnieszka Magryta -Ciurysek
  Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Siemko, Sylwester Smoła, Anna Uchman, Barbara Zgnilec, Damian Magryta, Józef Zarzecki, Bartłomiej Marczuk.
 • Bortatycze Kolonia
  Sołtys: Aneta Karwat
  Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Duda, Edyta Paszko, Anna Piorun, Sylwester Romanek, Anna Skrzypa, Cezary Ziółkowski, Tadeusz Popczak.
 • Chyża
  Sołtys: Andrzej Pokrywka
  Skład Rady Sołeckiej: Maria Holko, Agata Krzan, Janusz Bis, Ireneusz Szewczuk, Ryszard Ciurysek, Jadwiga Witkowska-Gontarz, Andrzej Sikora.
 • Hubale
  Sołtys: Wacław Ćwik
  Skład Rady Sołeckiej: Radosław Pitwała, Daniel Kot, Marzena Adamowicz, Jan Muszyński, Teresa Artymiak.
 • Jatutów
  Sołtys: Michał Adamczuk
  Skład Rady Sołeckiej: Maria Juszczak-Sowińska, Marta Dawidowska, Monika Juszczak, Rafał Kamiński, Oskar Kudyk, Marcin Siekierda.
 • Kalinowice
  Sołtys: Mirosław Kołtun
  Skład Rady Sołeckiej: Paweł Kochaniec, Andrzej Mazurek, Krystyna Dragan, Robert Jaroszyński, Wiesław Organista.
 • Lipsko
  Sołtys: Anna Tabała – Radlińska
  Skład Rady Sołeckiej: Beata Cisek, Alina Gancarz, Józefa Gorzko, Janusz Szewera, Stanisław Osiak.
 • Lipsko-Kosobudy
  Sołtys: Marek Paszko
  Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Góra, Marek Bejnarowicz, Wiesław Lisiewicz, Stanisław Słupski, Wojciech Wójtowicz.
 • Lipsko-Polesie
  Sołtys: Stanisław Czochra
  Skład Rady Sołeckiej: Dorota Frankiewicz, Ewa Kobel, Sławomir Krygowski, Barbara Kucner, Anna Rudy, Romana Siarkiewicz, Anna Smyk.
 • Łapiguz
  Sołtys: Dariusz Rabiega
  Skład Rady Sołeckiej: Anna Koza, Andrzej Luszewski, Henryk Kozłowski, Janusz Sereda, Paweł Bogaczyński, Wioletta Kozak, Bogusława Mnich.
 • Mokre
  Sołtys: Grzegorz Antoniuk
  Skład Rady Sołeckiej: Kamil Goździuk, Barbara Mazurek, Anna Siemko, Mirosław Soboń, Wiesław Sowa.
 • Płoskie
  Sołtys: Tadeusz Kostrubiec
  Skład Rady Sołeckiej: Beata Momot, Krzysztof Łuczka, Mariusz Stanicki, Maria Dziadosz, Krzysztof Opoka, Jerzy Pawliszak, Artur Szopa.
 • Pniówek
  Sołtys: Henryk Solski
  Skład Rady Sołeckiej: Joanna Bojar, Edward Dumicz, Andrzej Klimko, Arkadiusz Małek, Bożena Mulawa, Maria Słota.
 • Siedliska
  Sołtys: Jolanta Niedźwiecka
  Skład Rady Sołeckiej: Józefa Sudak, Agnieszka Pogudz, Mariusz Ponahajba, Henryk Figiel, Marian Czop, Zofia Niedźwiecka, Piotr Jezierski.
 • Sitaniec
  Sołtys: Joanna Bekier
  Skład Rady Sołeckiej: Jan Sokołowski, Ewa Mizgała, Piotr Gucz, Piotr Kurzyński, Alicja Ciupa.
 • Sitaniec-Kolonia
  Sołtys: Zbigniew Pędzierski
  Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Herc, Aleksander Milczuk, Tomasz Gontarz, Ryszard Gryn, Zdzisław Bas.
 • Sitaniec-Wolica
  Sołtys: Paulina Bełz
  Skład Rady Sołeckiej: Anna Greszta, Jacek Jachymczyk, Stanisław Dawid, Dariusz Adamczuk, Janusz Pośnik.
 • Skaraszów
  Sołtys: Halina Sokolińska
  Skład Rady Sołeckiej: Jerzy Henryk Bondyra, Bogdan Musur, Marek Pakuła.
 • Skokówka
  Sołtys: Ryszard Żołopa
  Skład Rady Sołeckiej: Michał Kusz, Lucjan Maniuk, Mirosław Łasocha, Andrzej Dziaduszek, Stefan Kuryjak.
 • Szopinek
  Sołtys: Piotr Najda
  Skład Rady Sołeckiej: Aleksandra Tokarz, Jacek Droździel, Jan Ciupa, Paweł Nowak, Agata Piwko, Katarzyna Jędrzejewska.
 • Wieprzec
  Sołtys: Agnieszka Pasieczna
  Skład Rady Sołeckiej: Paweł Adamczyk, Maria Sadło, Urszula Dudzińska, Piotr Kukiełka, Ryszard Machałek.
 • Wierzchowiny
  Sołtys: Jerzy Kondrakiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Dziędziurko, Ryszard Lepa, Teresa Drózd, Malgorzata Kimak, Dorota Wrzesińska, Henryk Czubek.
 • Wólka Panieńska
  Sołtys: Wojciech Suchowicz
  Skład Rady Sołeckiej: Piotr Latawiec, Jacek Serafin, Andrzej Serafin, Paweł Kowal, Tadeusz Oszust.
 • Wólka Wieprzecka
  Sołtys: Piotr Koczułap
  Skład Rady Sołeckiej: Lucyna Lalik, Jolanta Lis, Maria Listopad, Jerzy Kwaśniewski, Urszula Kyc, Andrzej Romaszko, Wojciech Soboń.
 • Wychody
  Sołtys: Anna Majda
  Skład Rady Sołeckiej: Mariusz Czop, Agnieszka Wołoch, Krzysztof Kyc, Konrad Majda, Iwona Augustynek, Jan Szewc.
 • Wysokie
  Sołtys: Katarzyna Szałacha
  Skład Rady Sołeckiej: Wojciech Adamczyk, Marek Kusz, Stanisław Miśkiewicz, Andrzej Szewczuk, Mateusz Skowyra, Wanda Szpuga, Renata Tywoniuk-Kwoka.
 • Zalesie
  Sołtys: Grzegorz Pupiec
  Skład Rady Sołeckiej: Teresa Greszta, Jan Greszta, Zbigniew Zastąpiło, Stella Pupiec, Piotr Zarębski.
 • Zarzecze
  Sołtys: Lucjan Machałek
  Skład Rady Sołeckiej: Piotr Zams, Małgorzata Machałek, Czesława Machałek, Jerzy Zams, Ryszard Kłonica, Maria Bielak, Kazimierz Sarzyński.
 • Zawada
  Sołtys: Sylwester Dobromilski
  Skład Rady Sołeckiej: Dariusz Garbaty, Sylwester Gębala, Krzysztof Hałasa, Alfred Kamiński, Jerzy Warchoł, Sebastian Molas, Tomasz Szewc.
 • Zwódne
  Sołtys: Henryka Jędrzejewska
  Skład Rady Sołeckiej: Franciszek Bondyra, Jerzy Bondyra, Alina Bondyra, Urszula Łyś, Ryszard Maślany
 • Żdanów
  Sołtys: Dariusz Maślany
  Skład Rady Sołeckiej: Robert Wróbel, Urszula Kostur, Jolanta Bajan, Andrzej Siwczuk, Dorota Wodyk.
 • Żdanówek
  Sołtys: Beata Stręciwilk
  Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Ostasz, Witold Bondyra, Małgorzata Kwapisz, Aleksandra Dróźdź – Smyk, Małgorzata Szałach, Henryk Sowa, Urszula Prus.
Zobacz statut sołectwa

Często mylone są pojęcia miejscowości i sołectwa. Niekiedy istnieje miejscowość, a nie istnieje sołectwo, bądź odwrotnie. Jako miejscowość rozumiana jest jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie – odmiennym określeniem ich rodzaju. Wyróżnić można: miejscowość niezamieszkana – miejscowość, w której nie przebywa stale lub nie jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba; miejscowość zamieszkana – miejscowość, w której stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba. Rodzaje miejscowości: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek, a także ich części.

Opracowano na podstawie: Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591). W: Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc: Samorząd gminny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005. ISBN 83-7416-225-2. Organizacja państwa. W: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-07-23, s. 81. ISSN 1640-3630, (Art. 36) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).