Rada Gminy Zamość

Piotr Koczułap
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Adres email: pkoczulap@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju:
Przewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w co drugi wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:

 • 6 lipca 2021 r.
 • 20 lipca 2021r.
 • 03 sierpnia 2021r.
 • 17 sierpnia 2021r.
 • 31 sierpnia 2021r.
 • 07 września 2021r.
 • 21 września 2021 r.
 • 05 października 2021r.

 

Sylwester Dobromilski
Stanowisko: Wiceprzewodniczący
Adres email: sdobromilski@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w co drugą środę w godzinach od 15:30 do 17:30 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:

 • 7 lipca 2021 r.
 • 21 lipca 2021r.
 • 04 sierpnia 2021r.
 • 18 sierpnia 2021r.
 • 01 września 2021r.
 • 15 września 2021 r.
 • 29 września 2021r.
 • 06 października 2021r.

 

Mirosław Kołtun
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość
Adres email: mkoltun@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:

 • 16 lipca 2021 r.
 • 30 lipca 2021 r.
 • 13 sierpnia 2021r.
 • 27 sierpnia 2021r.
 • 10 września 2021r.
 • 24 września 2021r.
 • 08 października 2021r.

 

Skład Rady Gminy VIII kadencji:
Adamczuk Jacek (e-mail: jadamczuk@zamosc.org.pl)
Bartoń Anna (e-mail: abarton@zamosc.org.pl)
Budzyński Michał (e-mail: mbudzynski@zamosc.org.pl)
Dobromilski Sylwester (e-mail: sdobromilski@zamosc.org.pl)
Dołba Piotr (e-mail: pdolba@zamosc.org.pl)
Gromek Krzysztof (e-mail: kgromek@zamosc.org.pl)
Hałasa Edmund (e-mail: ehalasa@zamosc.org.pl)
Kitka Konrad (e-mail: kkitka@zamosc.org.pl)
Koczułap Piotr (e-mail: pkoczulap@zamosc.org.pl)
Koczułap Wiesław (e-mail: wkoczulap@zamosc.org.pl)
Kołtun Mirosław (e-mail: mkoltun@zamosc.org.pl)
Kostrubiec Tadeusz (e-mail: tkostrubiec@zamosc.org.pl)
Łukaszczuk Henryk (e-mail: hlukaszczuk@zamosc.org.pl)
Najda Piotr (e-mail: pnajda@zamosc.org.pl)
Ostasz Krzysztof (e-mail: kostasz@zamosc.org.pl)
Pośnik Wiesław (e-mail: wposnik@zamosc.org.pl)
Serafin Anna (e-mail: aserafin@zamosc.org.pl)
Suchowicz Wojciech (e-mail: wsuchowicz@zamosc.org.pl)
Szymańska Halina (e-mail: hszymanska@zamosc.org.pl)
Tarajko Tadeusz (e-mail: ttarajko@zamosc.org.pl)
Wichorowska Beata (e-mail: bwichorowska@zamosc.org.pl)

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VIII kadencji:

Komisja Rewizyjna:
Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący) Anna Serafin, Beata Wichorowska, Konrad Kitka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Kostrubiec (Przewodniczący), Halina Szymańska (Wiceprzewodnicząca), Krzysztof Gromek, Konrad Kitka, Wiesław Pośnik.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Krzysztof Ostasz (Wiceprzewodniczący), Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Piotr Najda, Tadeusz Tarajko, Anna Serafin, Beata Wichorowska,

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Mirosław Kołtun (Wiceprzewodniczący), Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Piotr Koczułap, Wiesław Koczułap, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda.

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Transmisje obrad Rady Gminy