Honorowi obywatele

Rada Gminy Zamość po raz pierwszy nadała honorowe obywatelstwo w dniu 25 marca 2004 r.

Pierwszym Honorowym Obywatelstwem Gminy Zamość została uhonorowana Anna Albingier, wieloletni pracownik Gminy Zamość, pełniąca przez blisko 20 lat funkcję Sekretarza Urzędu.

Rada Gminy Zamość nadała po raz drugi honorowe obywatelstwo w dniu 28 marca 2007 r. Honorowym Obywatelem Gminy Zamość został Zdzisław Strzemieczny, Prezes Zarządu Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. Rada Gminy Zamość nadała kolejne honorowe obywatelstwo. Honorowym Obywatelem Gminy Zamość został Pan Mieczysław Skiba pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku, honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.