Zapraszamy inwestorów

Wszystkich przedsiębiorców i osoby planujące wkroczenie na drogę biznesu, poszukujących przyjaznego miejsca do realizacji kreatywnych pomysłów, zapraszamy do gminy Zamość. U nas też warto kupić lub wybudować własny dom. Oczekuje tu na Państwa kompetentna i zaangażowana gminna administracja, otwarty na innowacyjność szeroko rozumiany Samorząd i gościnni Mieszkańcy. Informacji dla inwestorów udziela: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość – Referatu Rozwoju Gminy. Pokoje nr 18 i 19, tel. 84 639 29 59 wew. 62 lub 46, fax 84 639 23 64, e-mail: gmina@zamosc.pl

Informator gospodarczy Folder gospodarczy