Tereny inwestycyjne

Mokre (teren inwestycyjne nr 1) Lotnisko Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Grunty Skarbu Państwa. Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Główne przeznaczenie – lotnisko turystyczne. Wyznaczone tereny pod funkcję uzupełniającą: usługi hotelowo-gastronomiczno-szkoleniowe, usługi i rzemiosło związane z obsługą lotniska.

Zobacz mapę

Sitaniec Wolica (teren inwestycyjne nr 2) Nieruchomość gminna o powierzchni 15 ha z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny przemysłowo – składowe, w tym zakładów produkcyjnych energię ze źródeł odnawialnych (biogaz i promieniowanie słoneczne). Grunty klasy V, VI, IVa, IVb.

Zobacz mapę

Sitaniec-Błonie (teren inwestycyjny nr 3) o łącznej pow. 0,6642 ha – teren przeznaczony pod usługi związane m.in. z prowadzeniem baz, składów, rzemiosła produkcyjnego, przemysłu, giełdy towarowej. Zlokalizowany 4 km od centrum Zamościa oraz 4 km od stacji przeładunkowej Linii Hutniczej Szerokotorowej (Zamość Bortatycze LHS). Grunty klasy N (nieużytki) – nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej.

Zobacz mapę