Miejsce na przedsiębiorczość i własny dom

Gminę Zamość tworzy 35 sołectw: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Hubale, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Skaraszów, Skokówka, Szopinek, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wysokie, Zalesie, Zarzecze, Zawada, Zwódne, Żdanów i Żdanówek. Najludniejsze z nich to: Płoskie (2113 mieszkańców), Zawada (1921), Kalinowice (1806), Sitaniec (1704). Najmniej osób mieszka w Wierzchowinach (158), Wieprzcu (116) i Zalesiu (72). Łącznie w gminie znajduje się ponad 6000 gospodarstw domowych. Terytorium gminy o powierzchni 197 km kw to miejsce przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, obszary rolnicze i rekreacyjne oraz tereny inwestycyjne. Bliskość miasta Zamościa, bardzo dobra infrastruktura i położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój podmiejskich osiedli mieszkaniowych i przedsiębiorczości. Gmina Zamość jako jedna z nielicznych w regionie cechuje się stałym wzrostem liczby mieszkańców.

Zobacz mapę