Budżet Gminy Zamość

budzet

W latach 2007 – 2012 gmina Zamość zrealizowała 28 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Efekty 12 projektów z zakresu infrastruktury to: * 2,5 km drogi gminnej * sala sportowa * 19 km sieci wodociągowej z ujęciem wody * 9 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej * nowy obiekt Regionalnej Izby Pamięci * 5 zmodernizowanych obiektów publicznych (świetlice, biblioteki). * 7 placów zabaw. * W latach 2013‒2015 modernizowane będą jeszcze 3 obiekty – 2 świetlice wiejskie i budynek przeznaczony na Gminny Ośrodek Kultury oraz powstaną kolejne 4 place zabaw. Pozostałe 16 projektów to: • zakup nowego ciężkiego wozu bojowego wraz z usprzętowieniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej • zakup wyposażenia dla 7 świetlic wiejskich • zakup strojów dla chóru Sitanianie • zakupy instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej • organizacja dwóch cykli Kresowych Spotkań Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej * mapy turystyczne * prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz nawiązanie współpracy z partnerami na szczeblu regionalnym i międzynarodowym • organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów • utworzenie oddziału przedszkolnego * programy z zakresu pomocy społecznej * e-Gmina w administracji * komputery w Bibliotece Publicznej * współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej. W unijnej perspektywie finansowej lat 2007 – 2013 gmina zrealizuje 35 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 20 998 095 zł.