Dane teleadresowe

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, 638 47 48, fax. 84 639 23 64, e-mail: gmina(małpa)zamosc.org.pl
Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

PKO BP Nr 90 1020 3147 0000 8302 0143 9900 – rachunek podstawowy
PKO BP Nr 75 1020 3147 0000 8202 0144 0122 – odpady komunalne

Zobacz także: Placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Biblioteki Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych

Służbowe adresy e-mail Radnych są dostępne TUTAJ.

 

Numery wewnętrzne w Urzędzie Gminy Zamość:

Gliwiński Ryszard – Wójt Gminy – pokój nr 17.
Sobulska Elżbieta – Sekretarz Gminy – pokój nr 10, telefon wewnętrzny 34.
Zajączkowska Maria – Skarbnik Gminy – pokój nr 35, telefon wewnętrzny 42 

 

 1. Wydział Budżetu i Finansów
 • Wróblewska Katarzyna – Dyrektor Wydziału – pokój nr 2, telefon wewnętrzny 57
 • Woszuk Agnieszka – Z-ca Dyrektora Wydziału – pokój nr 36, telefon wewnętrzny 56.
 • Proć Małgorzata – inspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 36 telefon wewnętrzny 56.
 • Bałanda Patrycja – podinspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 37 telefon wewnętrzny 28
 • Marta Małyszko – podinspektor d/s księgowości budżetowej – pokój nr 37 telefon wewnętrzny 28
 • Tyszko Ewelina – podinspektor d/s gospodarki odpadami komunalnymi – pokój nr 6, telefon wewnętrzny 65.
 • Buczak-Dużynska Beata – inspektor d/s gospodarki komunalnej – pokój nr 6, telefon wewnętrzny 65.
 • Dawidowska Marta – podinspektor d/s rozliczeń wodno-kanalizacyjnych – pokój nr 7, telefon wewnętrzny 61.
 • Typek Anna – podinspektor d/s rozliczeń wodno-kanalizacyjnych – pokój nr 7, telefon wewnętrzny 61.
 • Diana Kamińska – podinspektor d/s obsługi kasowej – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 37.
 • Magdalena Oszmaniec – podinspektor d/s rozliczeń gospodarki komunalnej– pokój nr 24, telefon wewnętrzny 63.

 

 1. Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
 • Łazorczyk Monika – inspektor d/s kancelaryjnych – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 64.
 • Uchman Katarzyna – pomoc administracyjna – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 55.
 • Zygmunt Aneta – inspektor d/s ewidencji ludności – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 49.
 • Waśko – Sobczyńska Marta – inspektor d/s kadr – pokój nr 24, telefon wewnętrzny 63.
 • Inspektor d/s informatyki – pokój nr 9, telefon wewnętrzny 43
 • Soboń Anna – inspektor d/s dowodów osobistych – pokój nr 11, telefon wewnętrzny 44.
 • Joanna Łaskarzewska –  podinspektor d/s obsługi Rady Gminy – pokój nr 12, telefon wewnętrzny 47.
 • Kułaj Paweł – inspektor d/s obsługi Rady Gminy – pokój nr 12, telefon wewnętrzny 47.
 • Kozioł Bożena – inspektor d/s współpracy z OSP – pokój nr 33, telefon wewnętrzny 45.
 • Serafin Konrad – podinspektor d/s zarządzania kryzysowego – pokój nr 33, telefon wewnętrzny 45.

 

 1. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji
 • Cholewińska Agnieszka – Dyrektor Wydziału – pokój nr 19, telefon wewnętrzny 46.
 • Związko Grzegorz – Zastępca Dyrektora  – pokój nr 21, telefon wewnętrzny 30.
 • Galant Klaudia – inspektor d/s rozwoju gminy – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.
 • Tokarska Joanna – inspektor d/s rozwoju gminy – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.
 • Siemieńczuk Hubert – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 18, telefon wewnętrzny 62.
 • Marchewka Monika – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 20, telefon wewnętrzny 23.
 • Katarzyna Turczyn – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 20, telefon wewnętrzny 23
 • Rybiński Paweł – inspektor d/s inwestycji – pokój nr 22, telefon wewnętrzny 54.
 • Kolmer Marian – inspektor d/s inwestycji- pokój nr 22, telefon wewnętrzny 54.
 • Tokarz Aleksandra – inspektor d/s zamówień publicznych, Inspektor Ochrony Danych – pokój nr 23, telefon wewnętrzny 39.
 • Wiśniewska Monika – inspektor d/s zamówień publicznych – pokój nr 23, telefon wewnętrzny 39.

 

 1. Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 • Jakóbczak Mirosław – Dyrektor Wydziału Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pokój nr 32, telefon wewnętrzny 67.
 • Sobczuk Jerzy – Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pokój nr 34, telefon wewnętrzny 59
 • Siemczyk Józef – Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pokój nr 29, telefon wewnętrzny 29.
 • Paszko Tomasz – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami – pokój nr 31, telefon wewnętrzny 51.
 • Sawa Renata – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami – pokój nr 31, telefon wewnętrzny 51.
 • Węgrzyn Magdalena – podinspektor d/s rolnictwa – pokój nr 29, telefon wewnętrzny 29.
 • Adamowicz Marzena – inspektor ds. gospodarki komunalnej – pokój nr 27, telefon wewnętrzny 41.
 • Bekier-Farion Joanna – Podinspektor ds. lokalizacji inwestycji i planowania przestrzennego – pokój nr 27, telefon wewnętrzny 41.
 • Pasternak Liliana – inspektor d/s gospodarki komunalnej – pokój nr 29, telefon wewnętrzny 29.
 • Kukiełka Justyna – inspektor d/s lokalizacji inwestycji i planowania przestrzennego – pokój nr 28, telefon wewnętrzny 38.
 • Górska – Popik Anna – inspektor d/s planowania przestrzennego – pokój nr 28, telefon wewnętrzny 38.
 • Lipiec Iwona – podinspektor d/s gospodarki komunalnej – pokój nr 1, telefon wewnętrzny 35.

 

 1. Wydziału Podatków
 • Rycąbel Teresa – Dyrektor Wydziału Podatków – pokój nr 2, telefon wewnętrzny 57.

Wymiar i wpłaty podatku dla sołectw, zaświadczenia i zwrot podatku akcyzowego:

 • Hałasa Katarzyna – inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Białowola, Hubale, Wieprzec, Wychody, Zawada, Zwódne – pokój  nr 3, telefon wewnętrzny 26.
 • Tomaszewska-Kłonica  Sylwia – inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Jatutów,  Łapiguz, Pniówek, Skaraszów, Szopinek, Wólka Wieprzecka, Wysokie – pokój  nr 3, telefon wewnętrzny 26.
 • Czerwieniec Justyna – inspektor d/s   wymiaru i księgowości podatkowej: Borowina Sitaniecka, Chyża, Sitaniec. Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica – pokój nr 4, telefon wewnętrzny 24.
 • Bielak Urszula –  podinspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Lipsko, Mokre, Wierzchowiny, Zarzecze, Żdanów, Żdanówek – pokój nr 4, telefon wewnętrzny 24.
 • Kłos Agnieszka – inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Lipsko Kosobudy, Lipsko-Polesie, Płoskie, Siedliska, Skokówka, Zalesie  – pokój nr 5, telefon wewnętrzny 20.
 • Pałka Grażyna – inspektor d/s wymiaru i księgowości podatkowej: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Kalinowice, Wólka Panieńska – pokój nr 5, telefon wewnętrzny 20.
 • Koziołek-Cięciera Magdalena – inspektor d/s wymiaru i egzekucji należności podatkowych pokój nr 38, telefon wewnętrzny 48.
 • Pomarańska Małgorzata – inspektor d/s wymiaru i egzekucji należności podatkowych – pokój nr 38, telefon wewnętrzny 48.

 

6. Wydział Społeczny i Promocji Gminy

 • Dziuba Konrad – Dyrektor Wydziału Społecznego i Promocji Gminy – pokój nr 16, telefon wewnętrzny 53.
 • Cabaj Emil – podinspektor d/s organizacyjnych i promocji gminy – pokój nr 26, telefon wewnętrzny 27.
 • Czerwieniec Krzysztof – podinspektor ds. sportu i turystyki – pokój nr 26, telefon wewnętrzny 68.
 • Osiewicz Edward – podinspektor ds. kultury i utrzymania obiektów – pokój nr 26, telefon wewnętrzny 68.
 • Paszko Małgorzata – inspektor d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi – pokój nr 15, telefon wewnętrzny 31.
 • Popko Daria – podinspektor d/s kultury i pozyskiwania środków zewnętrznych – pokój nr 25, telefon wewnętrzny 60.
 • Sowińska-Juszczak Maria – inspektor ds. społecznych i obsługi sołectw – pokój nr 14, telefon wewnętrzny 32.
 • Wójtowicz Agnieszka – inspektor d/s kultury – pokój nr 25, telefon wewnętrzny 27.

 


 

 • Kolasa Jarosław – radca prawny
 • Soboń Renata – sprzątaczka
 • Mikulska Anna – sprzątaczka
 • Zarzecki Józef – kierowca mechanik
 • Pupiec Grzegorz – kierowca mechanik
 • Soboń Mirosław – kierowca mechanik
 • Romanek Sylwester – konserwator sieci wodnokanalizacyjnej
 • Matwiejczuk Robert – robotnik gospodarczy